Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953
+36 30 546 1651
Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Virtuális barangolás – Diákalkotások kiállítása 2021. Aelia Sabina AMI Képzőművészeti tanszak

március 23., 08:00 - május 14., 17:00

Hét művésztanár diákjai mutatkoznak be, közel 100 alkotással az idei vizuális kiállításon. Kerámia-fazekas munkák, grafikák, különböző festészeti technikák, fotó-és film alkotásokat tekinthetünk meg a 6- 18 évesek kreatív alkotó fantáziáján keresztül.

Összefoglaló videó:


Művészeti iskolánk 1986-ban kezdte működését, mint III. kerületi Zeneiskola, majd 1990-ben vette fel az Aelia Sabina nevet, a névválasztással is hangsúlyozva az iskola profilját és elhelyezkedését Budapesten belül. 2000-ben a képzőművészeti ág és a néptánc oktatásának elindításával művészeti iskolává bővült. 2007-ben szakmai minősítő eljárás eredményeként, kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény lett.

Az iskola sajátos arculata, hogy a beiratkozott tanulóknak a közismereti tanulmányaik mellett szabadidejükben, – főleg délutáni tanrendben – érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelően nyújt művészeti képzést, készségfejlesztést.

A képzőművészeti tanszakon belül a tanítványoknak lehetőségük van kerámia-fazekas, grafika, festészet, fotó-és film tantárgyak közül választaniuk, a vizuális alkotó gyakorlat mellett. A kerület 5 iskolájában vagyunk jelen. Minden bázis iskolában a képzőművészet más-más ága kap hangsúlyt, aszerint, hogy mi tanárkollégáink saját művészeti profilja.

Az általános iskola első évfolyamától a középiskola 12. osztályáig fogadunk tanulókat és szeretettjük meg velük az alkotás örömét. A művészeti oktatás, nevelés a személyiségfejlesztés és önkifejezés fontos területe. Tanszakunkon a diákoknak lehetőségük van a művészeti alkotó munka megismerésére, gyakorlására. Megtapasztalhatják a kreatív önkifejezést a különböző képző-és iparművészeti technikák által. Célunk az alkotómunka fejlesztése, a különböző technikák minél szélesebb szintű megismertetése, az önálló alkotómunka inspirálása. Törekszünk arra, hogy tanítványaink komplex művészeti élményeket élhessenek át, és hogy készek legyenek ennek befogadására. A tanítás során egyik szempontunk a művészetet értő- és szerető szemlélet kialakítása. Kollégáimmal azt tartjuk egyik legfontosabb küldetésünknek, hogy a vizuális kultúrát fejlesszük és terjesszük. Foglalkozásainkon a gyerekekben megbújó kreatív alkotó képességet szeretnénk előcsalogatni és kibontakoztatni, olyan szemléletmódot adni a kezükbe, hogy az alkotómunka által produktív és konstruktív fiatalokká váljanak.

Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges tanulók művészeti pálya felé terelgetését is. Az elmúlt 21 év alatt sok volt diákunk találta meg hivatását az Iparművészeti Egyetemen (mai nevén MOMÉ-n) vagy a Képzőművészeti Egyetemen. Többen kreativitásukat valamelyik alkalmazott művészeti területen kamatoztatták és tanulmányaikat folytatva építészként, belső építészként, ruha- és textiltervezőként, számítógépes grafikusként vagy éppen designerként folytatják az alkotó munkát.

Kiállításokon és a pályázatokon való részvétellel a tehetségesebb illetve az ambiciózusabb diákoknak lehetőséget adunk, hogy alkotásaikkal kilépjenek az iskola falain kívülre is. Próbálunk a kerületben folyamatosan jelen lenni diákjaink alkotásain keresztül és így bevonni az érdeklődőket egy közös vizuális élménybe -vizuális kommunikációba. Ilyen helyszín például a Vörösvári úti Rendelő intézet Lépcsőgalériája, amit időről-időre frissítünk diákjaink alkotásaival. Az Esernyős Galéria Kamaratermében is már több éve visszajáró kiállítók vagyunk.

Eredményeink: A tehetséggondozás fontos részének tartjuk azt is, hogy azokkal a diákokkal, akik kedvet éreznek a megmérettetésre, különböző pályázatokon, képző-és iparművészeti versenyeken vegyünk részt. Vannak különösen kedvelt pályázataink, ilyen például a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által minden évben kiírt versillusztrációs pályázat. Diákjaink nagy lelkesedéssel készítik kedvenc verseikhez az általuk megálmodott képi ábrázolásokat. Középiskolás növendékeink közül többen a Fővárosi komplex rajzverseny középiskolás korosztályának szóló a Ludwig Múzeumban megrendezett versenyén indulnak. Szinte minden évben döntőbe jutnak növendékeink az Országos festészeti vagy grafikai versenyeken. Ezekről a megmérettetésekről szép eredményekkel térnek haza tanítványaink. Iskolánk honlapján és közösségi oldalán részletes beszámolót és képeket találnak a versenyen készült alkotásokról és eredményekről az érdeklődők. Keressük a lehetőségeket a társművészetek felé, ezért örömmel veszünk részt művészeti iskolánk más tanszakaival való közös együttműködésekben. Az Óbudai Társaskörben iskolánk zenei koncertjein a látogatók az előtérben diákjaink és a tanszak tanárainak alkotásaival is találkozhatnak, ezzel erősítve az iskolán belüli összművészeti szemléletet. 2019 márciusában az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola nagy sikerű Összművészeti Nyílt Napot tartott, ahol minden művészeti ág bemutatkozhatott a kerület leendő és az iskolában már tanuló diákjai és más érdeklődők előtt. A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy mintegy belekóstolhassanak az iskolánkban jelenlévő sokféle művészeti ágba, megízlelve a művészetek sokféleségét és egymást erősítő és felemelő erejét.

Tanár kollégáimmal bízunk benne, hogy a virtuális kiállítás látogatóinak tetszeni fog diákjaink sokszínű bemutatkozása, melyen az első osztályostól a gimnáziumi tanulóig minden korosztály szerepelteti magát. Egyben köszönjük az Esernyős Galéria szervezőinek, hogy lehetőséget adtak kis művészeinknek, hogy megmutathassák magukat alkotásaikon keresztül.

A Képzőművészeti Tanszak tanárainak rövid bemutatkozása:

Czeglédy Zoltán:

Tanár és grafikusművész vagyok. A Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Állókép Tervező Művész Szakán 2003- ban grafika szakirányban művészi, valamint a Magyar Iparművészeti Egyetem Rajztanári Karán 2004-ben tanári diplomát szereztem.

Néhány év tanítás után érdeklődésem a mozgóképkultúra felé fordult, ezért posztgraduális képzésen 2008-ban ELTE BTK Mozgóképkultúra és Médiaismeret tanár diplomát szereztem. Akkreditált Mozgóképkultúra tanári gyakorlati szakmai továbbképzésen vettem részt Cereden. 2016 óta tanítok helyileg a Fodros Általános Iskolában az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként képzőművészet, grafika, foto-film és művészettörténet tantárgyat. Öröm számomra, hogy gyakran van lehetőség kapcsolódni más művészeti ágakkal munkánk során, és egymást segítő kollégákkal tudok együttműködni művészeti iskolánkban. Célom, hogy az általam tanított gyermekek elsősorban az elemző, tervező és kreatív gondolkodást sajátítsák el, és ennek folyományaként ügyesedjen és gazdagodjon a vizuális kifejezőkészségük, ehhez elengedhetetlen tartom magam részéről is a játékos hozzáállást. Korunkban óriási kihívást jelent a szórakoztató elektronika virtuális valóságával szemben megragadni és fenntartani a gyermekek figyelmét. Munkám során azt tapasztalom, hogy diákjaimnak vonzó alternatívát nyújt a művészettel való foglalkozás, jó alkalom a sokféle szemszög megismeréséhez, ami elengedhetetlen a szociális készségekhez és a kreatív gondolkodás fejlődéséhez. Felértékelődik a művészeti foglalkozás, mert itt formálói is lehetnek a valóságuknak, nemcsak passzív befogadóik. Tetten érhetik maguk körül a manipulatív üzleti szándékot, ahogy a magasabb célú művészi önkifejezést is, és így kritikus érett személyiséggé válhatnak. Különösen izgalmas része munkámnak, hogy művészeti szakgimnáziumokba és egyetemi művészeti karokra készülő diákjaimnak is irányt mutathatok a felvételire való felkészülésében.

Kovács Viki vagyok, az Aelia Sabina Művészeti Iskola Képzőművészeti tanszakának festő tanára. Tanulmányaimat az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem. A 21. tanévet kezdtem intézményünkben, helyileg az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában tanítok. Egyike vagyok a 2000-ben induló tanszakunk alapítóinak. Művészeti iskolánk specialitása a 12 évfolyamra épülő oktatás, ez igen különös helyzetet idéz elő, hiszen 7 éves kortól 18 éves korig ad lehetőséget egy-egy növendékkel való foglalkozásra. Izgalmas végig kísérni egy kibontakozó tehetség útját, segíteni a fejlődésben. Van szerencsém megtapasztalni, hogy növendékeim közül többen is képzőművészettel foglalkozó pályára léptek, ennek egyik kézzel fogható eredménye volt a 2018-ban, iskolánk jubileumi évében, rendezvény sorozatában szervezett kiállításunk, ahol Mesterek és (volt)Tanítványaik együtt szerepeltek. Festők, képzőművészek, építészek, fotós, textiltervező, öltözéktervező, öltözék kiegészítő tervező, üvegműves. Fő profilom a festészet, de otthonosan mozgok a szabadkézi és sokszorosító grafikai technikák elsajátíttatásában és szeretek különböző anyagokkal, mint textil v papírmasé, kísérletezni a képépítés során. A növendékekkel való foglalkozás során fontosnak tartom a klasszikus képzőművészeti alapok megismertetését, ötvözve a mindenkori újabb technikákkal, technológiákkal. A tanítás során fontosnak tartom az egyedi karakterek kibontakoztatását, az egyéniségek erősítését, de a csoportos alkotás örömének megismertetését is. A mellékelt videóban egy 3. osztályos csoport közös munkája kerül bemutatásra, ahol a szereplők ill. a háttér kidolgozásánál egyedi megoldások ötvöződnek a csoportos feladatban. A kép építés mellett a játékra, előadásra is lehetőséget adó közösen kitalált történet.

Magyar Krisztina vagyok, képzőművész.

1996-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, mint építészmérnök, 2002-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem grafikusművészi, majd 2016-ban képzőművész-tanári diplomát. A tanítás gondolatára, mint a művészeti tevékenység melletti új irányra sokéves otthon végzett tervezői és grafikusi munka után jutottam – vonzott élő, közösségi jellege, és a lehetőség, hogy átadhatom mindannak ötvözetét, amit addig tanultam és tevékenykedtem. 2017 óta tanítok az Aelia Sabina Művészeti Iskolában, a Harrer Pál Iskola épületében. Képzőművészet szakot viszek, grafikát és festészetet tanítok, de mivel kemencénk is van, agyagozunk is, mázas kerámiát is égetünk. Saját profilom – élettörténetemből eredően is – sokoldalú, egyfajta kontakt-művészet vagy összművészet. Keresem az átjárásokat és a kapcsolatot a különböző képzőművészeti ágak között, sík és tér között, képző-, zene-, dráma- és mozgásművészet között, hiszek ezek áthatásainak termékenyítő erejében. Technikailag a festészet és a grafika alapvető technikáin túl – lavírozó és fedő festészeti módok, grafit, toll, szén, tus, síkmetszetek, magas- és mélynyomás – sok más technikával is foglalkozunk: agyag, mázas kerámia, papírmasé, gipsz-faragás, rézfólia-domborítás, báb, nemez…

Amit a tanításban a legjobban szeretek, az az, hogy együtt élhetjük át az örömteli és felszabadult alkotás élményét, ahol mindenki – tanár és diák is – megajándékozottá válhat, ahol nem kell félni a hibáktól sem, hiszen mindenből tanulunk. Nehezebb a hosszabb odafigyelést igénylő munkáknál segíteni a türelmet és a kitartást, biztatni – de jó végül visszaigazolva látni a belefektetett munkát. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek széles látószöget, nyitott szemléletet, sokirányú érzékenységet kapjanak, a gyakorlott szaktudás mellett rugalmas és kreatív gondolkodást tanuljanak. A csoportfoglalkozásokon egyéni, személyre-szabott tehetséggondozás mellett együtt-dolgozásra, egymásra figyelésre is tanítok, alkalmazkodásra, kulturált véleményformálásra. Néha „közös műalkotás” jön létre, mely részleteiben sajátos tud maradni, egyéni színekkel és arculattal. Igyekszem jól arányosítani a stúdium jellegű és a szabad fantáziára alapozó, kreatív feladatokat.

A virtuális kiállításra egyéni és csoportmunkákat is hoztam, a fentiek jegyében.

Németh Nóra:

Kerámia és üvegtervező művész, de elsősorban tanár vagyok.

Az érettségi évében felvételt nyertem a Nyugat-magyarországi Egyetemre, az Alkalmazott Művészeti Intézet formatervező szakirányára. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolában kerámia szakon oktatóként eltöltött éveim alatt fontos feladatomnak éreztem a tehetséggondozást, illetve a modern és hagyományos technikák tanítását és alkalmazását a kerámiában. Igyekeztem nem csak a népi kerámiák világát bevonni a feladatokba, hanem célom a design felé is terelgetni a gyerekeket. Az oktatás eredményessége szempontjából fontosnak tartom, hogy az órák hangulata könnyed és feszélytelen legyen, így nem csak a produktum lesz az alkotás lényege, hanem maga a folyamat is. Célom, hogy a művészettel nevelés módszerével, a diákokat motiváljam, megérintsem érzelmileg és vizuális alkotó gyakorlatok segítségével hozzá segítsem őket a céljaik eléréséhez. A foglalkozások bázisiskolája a Váradi utcai Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, ahol jól felszerelt műhelyben dolgozhatnak a gyerekek és itt válthatják a gondolataikat kézzel fogható valóságos tárggyá.

Parcz Anna:

Végzettségeim: Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar – Rajz, vizuális kommunikáció tanár Népi Mesterségek és Művészetek Szakiskolája- Fazekas, népi játszóházi foglalkozásvezető Egyesületi tagság: Pest Budai Kézműves és Népművészeti Egyesület, nemezkészítő népi iparművész. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolának 8.éve vagyok tanára, a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában tanítok. Fő tantárgyam a  kerámia. Emellett oktatok rajzolást-festést, nemezkészítést is. Óráimon az agyag sokoldalú felhasználását sajátíthatják el a gyerekek. Megtanulnak korongozni, mintázni, kisplasztikákat készíteni, önálló, egyedi alkotásokat létrehozni. A képző és iparművészeti tananyag elsajátítása mellett, fontosnak tartom a magyar népművészet sokszínű forma és motívumkincseinek továbbadását a tanulóim számára. Pedagógiai módszerem a játékos, egyéni kreatív fantázia kibontakoztatása, mely által kialakul a sajátos, egyedi stílusuk, vizuális látásmódjuk a gyerekeknek, valamint fejlődik a manuális készségük is.

Polyák Aida:

A Budapesti Képzőművészeti Egyetemen szereztem alkalmazott grafika szakon diplomát. 2009-től tanítok az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolában. A grafika és festészet műhely foglalkozások bázisiskolája a Váradi utcai Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Képző- és iparművészeti tevékenységeim alatt többféle technikával dolgoztam. Ezek közül válogatok: A szénrajz az egyik közkedvelt technika tanítványaim körében. A diófapác sem idegen számukra, az egyszerű kis látvány trükkökkel. A vászon feszítése, alapozása, az akril- és temperafestés, a porpasztell csodái elbűvölik a kis alkotókat. A foglalkozásokra járó gyerekek az évek során az összművészet jelenléte mellett, folyamatosan bővíthető technikákat és azok kombinálását sajátíthatják el. A jól felszerelt rajz- és festőműhely különleges varázsa ösztönzi a művész csemetéket az önkifejezésre, a kreatív gondolkodásra. Így az ÖKO program is szerepet kap. Az anyag érintése, újra hasznosítása megmozgatja a fantáziát és a csapatmunka beindul. Együttműködve a bázisiskola dolgozóival, pedagógusaival, lehetőségünk van csatlakozni iskolai programokhoz, kulturális rendezvényekhez, kiállításokhoz. A tanulók személyre szabott sokirányú fejlesztése lehetőséget nyújt tudásuk, képességük gyarapítására, ízlésük és látásuk kiművelésére. Az alkotói munka öröme kiemelkedő képességű tanítványokat is eredményez, így versenyeken, pályázatokon veszünk részt.

 

 

Tóth Márta:

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem biológia-rajzszakos tanárként, 1989-ben. Idén ősszel a 19. tanévemet kezdtem az Aelia Sabina Művészeti Iskolában. Képzős csoportjaimat művészeti iskolánk Vörösvári úti bázis iskolájában az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában tanítom.

Tantárgyaim: grafika-és festészet alapjai -ezek műhelygyakorlata és vizuális alkotó gyakorlat. Gyerekkorom óta folyamatosan gyűjtöm, tanulom a különböző kézműves és kreatív technikákat. Igyekszem, hogy a vizuális alkotó gyakorlatok során a hozzám járó gyerekeket minél több képző-iparművészeti és kézműves technikával ismertessem meg, és hogy ezek által minél több művészeti ághoz találjunk kapcsolódást az alkotásaink során. A társművészetek gyakran jelen vannak a foglalkozásokon akár témaként, akár inspiráló élményként.

Fontosnak tartom a kortárs művészet megismerését és az ezzel való kísérletező befogadást a diákok körében. Hiszem, hogy nyitottnak kell lennünk korunk különböző anyagaival való kísérletezésre a vegyes technikákkal való képalakításara, a sík és a 3dimenziójú felületek játékára. Az újra hasznosított anyagok tervező szintű felhasználása a mai diákok körében környezetünk megóvása miatt is nagy fontossággal bír.

Célom a művészeti neveléssel a gyerekek személyiségének mind teljesebb kibontása. Szeretném, ha megéreznék, hogy az alkotómunka mennyi örömet, szórakozást tud csempészni életükbe.

2016-ban végeztem a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karán képzőművészet terapeutaként. Ezért törekszem arra is, hogy a technikák megismerése mellett a gyerekek felszabadultan, az iskolai élet feszültségétől mentesen feledkezzenek bele alkotásaikba.

Saját alkotó munkám során tűzzománc technikákkal foglalkozom. Az egyéb kreatív ötletek mellett ebből a különleges iparművészeti technikából is kapnak ízelítőt diákjaim.

Ebben a tanévben ötödik éve vagyok iskolánk képzőművészeti tanszakának munkaközösség vezetője.

 

Képzőművészeti Tanszakunk rövid ismertetőjét szeretnénk egy olyan idézettel zárni, ami kifejezi azt a gondolatot, hogyan vélekedünk a művészeti oktató-nevelő munkánkról:

„A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”

/Galilei/

 

Elérhetőségeink:

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola

1033, Budapest, Harrer P. u. 7.

+36-1-388-8569

iskola@aeliasabina.hu

www.aeliasabina.hu

Jegyet vásárolok