Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953
+36 30 546 1651

Közzététel

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Neve: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.
Postacíme: 1300 Budapest, Pf. 114
Telefonszáma: +36 30/546-16-51 (Infovonal)
E-mail címe: info@esernyos.hu
Honlap címe: www.esernyos.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az alapító okirata szerint a Társaság feladata az Önkormányzat kerületi szerepkörével kapcsolatos kulturális szolgáltatási feladatok (a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása), valamint az óbudai turisztikai élet segítése feltételeinek szabályozása.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Ügyvezető: Halmai Róbert, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Gazdasági vezető: János Judit, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Üzletvezető: Gál Zoltán, cegvezetes@esernyos.hu, +36 30 883 1953

Felügyelőbizottság:
Kemény Krisztina, FEB elnök, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Okolicsányi Balázs, FEB tag, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Ridinger Tamás, FEB tag, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Ügyvezető: Halmai Róbert, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962

Ügyfélfogadás munkanapokon 10-15 óráig.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

2021

Alapító okirat 2021.09.01.
Alapító okirat 2021.04.23.
Közszolgáltatási szerződés
Alapító okirat módosítás 2021.01.15.
Esernyős szakmai koncepció

2020
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti ábra
Alapító okirat módosítás 2020.06.01.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (2020)

2019
Alapító okirat és határozatai: 01 02 03
Alapító okirat módosítás
Rendezvények látogatásával kapcsolatos Házirend
Szervezeti és Működési szabályzat
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Közzétételi szabályzat
Ingatlanhasználati szerződés

2018
Alapító okirat
Szervezeti és Működési szabályzat 
Ingatlanhasználati szerződés
Közszolgáltatási szerződés

2017
Alapító okirat
Ingatlanhasználati szerződés
Közszolgáltatási szerződés
Szervezeti és Működési szabályzat

2016
Alapító okirat
Ingatlanhasználati szerződés módosítása
Szervezeti és Működési szabályzat

2015
Alapító okirat
Közszolgáltatási szerződés

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (2020)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Havonta megjelenő ingyenes programfüzet az aktuális programokkal, elérhető az Esernyős székhelyén és terjesztéssel a III. kerületben, elektronikus elérhetősége www.esernyos.hu

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

2020 – Statisztikai jelentés
2019 – Statisztikai jelentés
2018 – Statisztikai jelentés
2017 – Statisztikai jelentés
2016 – Statisztikai jelentés
2015 – Statisztikai jelentés

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

2021 – Üzleti terv
2021 – Üzleti terv mellékletek
2020 – Beszámoló 2020 évről
2019 – Beszámoló 2019 évről
2018 – Egyszerűsített éves beszámoló
2017 – Egyszerűsített éves beszámoló
2016 – Egyszerűsített éves beszámoló
2015 – Egyszerűsített éves beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

2020 – Állományi személyi juttatások

 

Felügyeleti szerv: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 100%
J-1033 Budapest, Fő tér 3.
+361/4378-500
e-mail: postabonto@obuda.hu
honlap: www.obuda.hu

A Társaság közérdekű adatai, előzetes időpont egyeztetése után székhelyünk gazdasági irodájában megtekinthető: +36 30/227-51-85