Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953
+36 30 546 1651

Közzététel

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Neve: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.
Postacíme: 1300 Budapest, Pf. 114
Telefonszáma: +36 30/546-16-51 (Infovonal)
E-mail címe: info@esernyos.hu
Honlap címe: www.esernyos.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az alapító okirata szerint a Társaság feladata az Önkormányzat kerületi szerepkörével kapcsolatos kulturális szolgáltatási feladatok (a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása), valamint az óbudai turisztikai élet segítése feltételeinek szabályozása.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Ügyvezető: Halmai Róbert, titkarsag@esernyos.hu, +36 1 200 2962

Gazdasági vezető: Szivák Ildikó, titkarsag@esernyos.hu, +36 1 200 2962

Üzletvezető: Gál Zoltán, titkarsag@esernyos.hu, +36 30 883 1953

Üzemeltetési vezető: Tóth Imre, toth.imre@esernyos.hu

Felügyelőbizottság:
Sáfrán Henriett, FEB tag, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Okolicsányi Balázs, FEB tag, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962
Dr. Fercs János, FEB tag, cegvezetes@esernyos.hu, +36 1 200 2962

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Ügyvezető: Halmai Róbert, titkarsag@esernyos.hu, +36 1 200 2962

Ügyfélfogadás munkanapokon 10-15 óráig.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

2024

•Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat(2024)
•Alapító okirat 2024.05.21.

2023

• Szervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti ábra
• Ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
• Szabályzat a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszerről

2022

•Alapító okirat 2022.06.23.
•Alapító okirat 2022.04.15. 
2023. évi terembérleti utasítás
2023. januári munkarend utasítás

2021

Alapító okirat 2021.09.01.
Alapító okirat 2021.04.23.
Közszolgáltatási szerződés
Alapító okirat módosítás 2021.01.15.
Esernyős szakmai koncepció

2020
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti ábra
Alapító okirat módosítás 2020.06.01.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (2020)

2019
Alapító okirat és határozatai: 01 02 03
Alapító okirat módosítás
Rendezvények látogatásával kapcsolatos Házirend
Szervezeti és Működési szabályzat
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Közzétételi szabályzat
Ingatlanhasználati szerződés

2018
Alapító okirat
Szervezeti és Működési szabályzat 
Ingatlanhasználati szerződés
Közszolgáltatási szerződés

2017
Alapító okirat
Ingatlanhasználati szerződés
Közszolgáltatási szerződés
Szervezeti és Működési szabályzat

2016
Alapító okirat
Ingatlanhasználati szerződés módosítása
Szervezeti és Működési szabályzat

2015
Alapító okirat
Közszolgáltatási szerződés

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (2020)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Havonta megjelenő ingyenes programfüzet az aktuális programokkal, elérhető az Esernyős székhelyén és terjesztéssel a III. kerületben, elektronikus elérhetősége www.esernyos.hu

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

2023 – Statisztikai jelentés 2023
2022 – Statisztikai jelentés 2022
2021 – Statisztikai jelentés 2021
2020 – Statisztikai jelentés 2020
2019 – Statisztikai jelentés
2018 – Statisztikai jelentés
2017 – Statisztikai jelentés
2016 – Statisztikai jelentés
2015 – Statisztikai jelentés

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

2024
Üzleti terv 2024
Üzleti terv 2024 mellékletek (zip file)

2023
Üzleti terv 2023
Üzleti terv 2023 mellékletek (zip fájl)
Beszámoló a 2023. évről

2022
Üzleti terv 2022
Üzleti terv 2022 mellékletek

Beszámoló a 2022. évről

2021

Üzleti terv 2021
Üzleti terv 2021 mellékletek
Beszámoló a 2021 évről 

2020

Beszámoló 2020 évről

2019

Beszámoló 2019 évről

2018

Egyszerűsített éves beszámoló

2017

Egyszerűsített éves beszámoló

2016

Egyszerűsített éves beszámoló

2015

Egyszerűsített éves beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

2023 – Állományi személyi juttatások

2022 – Állományi és személyi juttatások

2021 – Állományi személyi juttatások

2020 – Állományi személyi juttatások

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott idejű szerződéseknél annak időtartama. (ÁFA nélküli adatok)

2023
Vállalkozási szerződés — Műfűcentrum Kft.
Vállalkozási szerződés — Mediaworks Hungary Zrt.
Megbízási szerződés óvodai úszásoktatásról — Darnyi Tamás Sportegyesület
Vállalkozási szerződés – Gryllus Kft.
Vállalkozási szerződés – Jégpálya Technika Kft.

2022
Vállalkozási szerződés – Médiaworks Hungary Zrt.
Építéssel vegyes szolgáltatási szerződés – Jégpálya Technika Kft.

Esernyős Nonprofit Kft. tagjegyzéke

2023 – Esernyős tagjegyzék

Felügyeleti szerv: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 100%
J-1033 Budapest, Fő tér 3.
+361/4378-500
e-mail: postabonto@obuda.hu
honlap: www.obuda.hu

A Társaság közérdekű adatai, előzetes időpont egyeztetése után székhelyünk gazdasági irodájában megtekinthető: +36 30/227-51-85